پرس جوش

جوش پروجکشن در واقع نوع پیشرفته و تکامل یافته دستگاه نقطه جوش می باشد ولی در ظاهر دستگاه و کیفیت جوشکاری تفاوت های محسوسی وجود دارد. اصول كلي اين روش شبيه جوشكاري نقطه مقاومتي است . ورق ها قبلاً تغيير فرم مناسبي داده مي شوند . بطوركلي محلهاي جوش شامل برجستگي هاي لازم است و هنگاميكه دو ورق در زير الكترود (كه مي تواند شبيه فكهاي پرسكاري داراي فرمهاي خاصي باشد ) قرار گرفت و فشار و جريان الكتريكي لازم در الكترود اعمال شد جريان الكتريكي از محلهاي تماس يا موضع هاي بر آمده عبور كرده و مطابق با اصول كلي جوشكاري مقاومتي در اين نقاط ذوب موضعي ايجاد و سپس دو قطعه به يكديگر متصل مي شوند . تفاوت كلي اين فرآيند همانطور كه اشاره شد در شكل الكترودها است كه شبيه فكهاي پرس مي باشد . همچنين فشار و شدت جريان بالاتر است . بدين ترتيب در يك سيكل عمليات چندين نقطه جوش داده مي شوند . يكي از نكات حساس و مهم در اين فر آيند جنس الكترود ها است كه اولاً بايد داراي ضريب هدايت الكتريكي و حرارتي كم و ثانياً مقاومت و سختي خوب و درجه حرارت انيل شدن بالا باشند.

 

جوش فلش ولدینگ

جوش­کاری به روش Flash، یک روش جوش­کاری توسعه یافته است که برای جوش­های سر به سر با مقاطع دارای اشکال و اندازه­های مختلف نیز مناسب است. این روش جوش­کاری دارای کاربردهای وسیعی است که از آن جمله می توان به کاربرد آن در جوش­کاری ریل­های قطار، قطعات اتومبیل و رینگ­های دوچرخه اشاره کرد. راندمان بالای انرژی ورودی و باریک بودن منطقه متاثر از جوش و مستقل بودن کیفیت جوش از آلودگی موضع جوش از مشخصه های بارز این روش جوش­کاری است.

نقطه جوش

اساس کار یک نقطه جوش در این است که شدت جریان زیادی را از یک نقطه از فلز عبور بدهیم. بدیهی است که آن نقطه از فلز به حد ذوب میرسد. حال اگر قدری فشار الکترود را هم به آن نقطه بیافزاییم جوش نقطه ای حاصل می گردد. برای به دست آوردن چنین شرایطی باید پارامترهایی از انرژی الکتریکی و قطعات مکانیکی موجود باشد تا بتوان دو قطعه (ورق یا مفتول آهن) از فلز را به هم جوش داد. پایه و اساس نقطه جوش یک ترانسفورماتور کاهنده می باشد که در خروجی حدود 2 الی 5 ولت ولی با آمپراژ بالا یعنی حدود 2000A الی 10000A آمپر را تامین کند. سیم پیچ اولیه این ترانس می تواند تک فاز 220V یا دو فاز 380V باشد که متناسب با برق ورودی تعداد دور سیم پیچی اولیه آن قابل محاسبه و اجراست. قطر سیم اولیه یا پریمر متناسب با قدرت ترانس و در نهایت به جریان سیم پیچ اولیه بستگی دارد و طبق فرمول به دست می آید. آهن ترانس هم بستگی به قدرت ترانس دارد که سایز و سطح مقطع آن هم طبق فرمول قابل محاسبه است. ثانویه ترانس یا زگوندر که فقط یک دور می باشد به جای سیم از ورق مس یا تسمه مس با مقطع بالا یعنی مناسب جریان خروجی آمپر بالا استفاده می شود.

تعدادی از جوایز داخلی و خارجی مهندس نیکزاد